پرداد     فروشگاه     بازی     سرگرمی     شبيه ساز پرواز Flight Simulator X-Acceleration
style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">این بازی فقط برای کودکان نیست شما یا هر سنی می توانید لذت خلبانی را در محیط مجازی بچشید> ا به حال پرواز برایتان یک رویا بوده است با وجود این نرم افزار دیگر این یک رویا نیست افزار شبیه ساز پرواز در محیطی کاملا شبیه سازی شده و واقعیn> style="color: rgb(0, 0, 0);">an> style="color: rgb(255, 102, 0);"> واقعی و هیجیان را تجربه کنیدn>  style="font-size: small;">ی دانستید این نرم افزار در دانشکده های خلبانی تدریس می شود و شما را به یک خلبان واقعی تبدیل میکند؟n> style="color: rgb(0, 0, 0);">an>ef="http://pardad.ir/P_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-Flight-Simulator-XAcceleration_35.aspx">width="178" hspace="0" height="254" border="0" align="left" src="../../uploadFiles/flight%20Simulator.jpg" alt="بازی شبيه ساز پرواز Flight Simulator X-Acceleration" />span style="font-family: Tahoma;">pan>> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">با صدای گویندگان منتخب رادیو و تلویزیون n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">پرواز واقعی در محیط مجازی با راهنمای فارسیn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">همراه با کتاب n> style="color: rgb(128, 128, 128);"> style="font-family: Tahoma;"> style="color: rgb(0, 0, 0);"> خلبانیn>n> style="font-family: Tahoma;"> فارسی n>n>l> style="color: rgb(0, 0, 0);">an> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">شما پس از مطالعه دروس اين كتاب مي توانيد با مراجعه به كمك استاد خلبان فارسي زبان در بخش آموزش نرم افزار شبيه ساز پرواز ، آموخته هاي خود را در محيطي مجازي تجربه كنيد.n> style="color: rgb(0, 0, 0);">an> style="color: rgb(255, 102, 0);"> style="font-family: Tahoma;">مطالب آموزشی موجود در این کتاب ::n> style="font-family: Tahoma;">pan> > style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">فصل اول : پروازهای پیش از مستقلیn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس اول : n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">پرواز style="font-family: Tahoma;"> مستقیم و بدون تغییر ارتفاعn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس دوم و سوم : گردشها ، اوج گیری و نزولn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس چهارم : پرواز با سرعت کمn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس پنجم : برخاستن با تیک آفn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس ششم : فرود یا لندینگn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس هفتم : اولین پرواز مستقلی شماn> style="font-size: small;">وم :n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;"> گواهینامه خلبانی شخصیn>ef="http://pardad.ir/P_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-Flight-Simulator-XAcceleration_35.aspx"> style="font-size: small;">width="200" hspace="0" height="152" border="0" align="left" src="/uploadFiles/flight-Simulator02.jpg" alt="بازی شبيه ساز پرواز Flight Simulator X-Acceleration" />n>/p> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس اول : واماندگی یا استالn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس دوم : دورهای گود یا استیپ ترن هاn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس سوم : ناوبری با استفاده از دستگاه VORn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس چهارم : دوره ترافیکn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس پنجم : کنترل ترافیک هواییn> style="font-size: small;"> n> style="font-family: Tahoma;">فصل سوم : style="color: rgb(0, 0, 0);">یا ریتینگ پرواز با دستگاهn>;> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس اول : تقریب VORn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس دوم : تقریب با استفاده از دستگاه فرود خودکارn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس سوم : الگوهای holdingn> style="font-size: small;">هارم : style="color: rgb(0, 0, 0);">نامه خلبانی بازرگانیn>n> style="color: rgb(255, 102, 0);"> style="font-family: Tahoma;">n>n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس اول : آشنایی با یک هواپیمای کامل و پیشرفتهn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس دوم : نشست ها و برخاست ها در باند کوتاهn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس سوم : رویه های شرایط اضطراریn> style="font-size: small;"> n> style="font-family: Tahoma;">فصل پنجم :n>ینامه حمل و نقل هوایی;> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس اول : آشنایی با هواپیمای جت بوئینگ 737n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس دوم : نزول ها و مدیریت انرژیn> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">درس سوم : تقرب کامل با دستگاه خودکار فرودn> style="font-size: small;">نات و گواهینامه هاn> style="color: rgb(128, 128, 128);"> style="color: rgb(255, 102, 0);"> style="font-size: small;">n>n> style="font-size: small;"> /> در پایان هر درس امتحانی از شما گرفته خواهد شد و این امتحان به طور عملی ، دانش و مهارت شما را محک خواهد زد. در صورت موفقیت در امتحان شما گواهینامه n> style="color: rgb(0, 0, 0);">یn>n> style="color: rgb(0, 0, 0);">an> style="font-family: Tahoma;"> را در هر بخش دریافت خواهید کرد. style="color: rgb(0, 0, 0);">an> style="color: rgb(255, 102, 0);">ات DVD :n> > style="color: rgb(0, 0, 0);"> & 2 :> n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">برنامه نصب Flight Simulator X n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">بیش از 22490 فرودگاه از 223 کشور جهان و 103 فرودگاه در ایران شامل فرودگاه امام خمینی n> > style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">DVD 3 :n>ef="http://pardad.ir/P_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-Flight-Simulator-XAcceleration_35.aspx"> style="font-size: small;">width="200" hspace="0" height="152" border="0" align="left" src="../../uploadFiles/flight-Simulator02%281%29.jpg" alt="بازی شبيه ساز پرواز Flight Simulator X-Acceleration" />n>/li> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">Acceleration Expansion Pack n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">Boeing F/A-18A Hornet n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">Microsoft Flight Simulator X SP1 n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">DVD4 : n> style="color: rgb(0, 0, 0);"> style="font-family: Tahoma;">بیش از 55 هواپیمای جدید و معروف جهان علاوه بر هواپیماهای موجود در شبیه سازn>> n> style="color: rgb(0, 0, 0);">n> style="font-family: Tahoma;">شرکت تولید کننده:n> style="font-family: Tahoma;"> نوین پنداn> style="color: rgb(255, 102, 0);">an> style="color: rgb(0, 0, 0);">> n>div style="display:none">why do people cheat prieto.comdo i know if my wife has cheatedstyle="display:none">my boyfriend cheated on me with my best friend d i tell my boyfriend i cheatedld i tell my boyfriend i cheated on him
تاریخ درج :  1390/01/14 پکیج :  DVD تعداد پکیج :  4
قیمت محصول :  17500 هزینه پستی :  ....................
تعداد نمایش :  63491
 

جهت عضویت در سایت و دسترسی کامل به تمامی مطالب سایت ، اطلاعات زیر را کامل نمایید. لطفا پست الکترونیک (ایمیل) خود را صحیح وارد نمایید. پست الکترونیک شما به عنوان نام کاربری در سایت ثبت خواهد شد و با پست الکترونیک خود می توانید وارد سایت شوید.

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :    
 
رمز عبور :  
تکرار رمز عبور :